TITLUL PROIECTULUI

„Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1146 / cod MySMIS2014+ 152218

Beneficiar: Județul Hunedoara

Durata de implementare a proiectului: 14 luni începând cu data de 18.01.2022

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiective specifice ale proiectului

O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE.
  • Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.
  • Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
  • Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE.
  • Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
  • Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 60 persoane.

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

  • 352.396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8291,68 lei.